06-83432165
jonggelrezoelen@gmail.com

Privacybeleid

Privacybeleid

Introductie

“Jong Gelre Zoelen” hierna genoemd als “wij”, “ons” of “JGZ” is een vereniging gericht op evenementen voor jongeren. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle door JGZ verwerkte persoonsgegevens verzameld van: bezoekers, klanten en zakenpartners en dienstverleners voor de volgende websites en applicaties: https://jonggelrezoelen.nl

Naam: Jong Gelre Zoelen (https://jonggelrezoelen.nl)

KVK: 40157068                                             

Telefoonnummer: +31 6 12787548

E-mailadres: jonggelrezoelen@gmail.com

Algemene informatie

Wij verwerken persoonsgegevens om onze services te verlenen of om te voldoen aan (internationale) wetgeving.

De informatie die we verzamelen wordt verzameld en verwerkt in strikte overeenstemming met de EU GDPR-wet (en andere toepasselijke wetten) en wordt alleen gebruikt voor de doeleinden vermeld in deze privacyverklaring.

Verwerking persoonsgegevens

We verwerken bepaalde informatie van u die automatisch wordt verzameld of die u vrijwillig verstrekt. Deze informatie omvat naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. We verwerken ook uw financiële gegevens om de betaling voor onze diensten te vergemakkelijken. Daarnaast is informatie nodig om offertes en bestellingen te kunnen plaatsen. Wij leggen uw communicatie met ons vast via e-mail, social media of WhatsApp.  

Alle verzamelde informatie wordt strikt verwerkt in overeenstemming met deze privacyverklaring. We verwerken de volgende persoonsgegevens:

Persoonlijke gegevens, zoals uw voor- en achternaam.
Contactgegevens, zoals uw e-mailadres, telefoonnummer en adres.
Inloggegevens, zoals gebruikersnaam en wachtwoord
Aankoopgeschiedenis, zoals prijs, product en aankoopdatum.
Betalingsgegevens, zoals transactiegeschiedenis, openstaande vorderingen, bankrekeningnummer, creditcardgegevens.
Correspondentie, zoals communicatie met onze klantenservice of marketingcommunicatie.
Voorkeuren, zoals taalkeuze en e-mailvoorkeuren.
Technische gegevens, zoals IP-adres, cookies, logbestanden.
Statistieken over het gebruik van de website, zoals hoe vaak bepaalde pagina’s worden bezocht en welke producten het populairst zijn.
Interesses, zoals welke (soort) producten u het meest bekijkt en op welke advertenties u

Andere persoonsgegevens

Het kan voorkomen dat u ons andere gegevens verstrekt dan de hierboven genoemde categorieën, bijvoorbeeld met betrekking tot communicatie van de klantenservice of bij het indienen van een klacht. In dat geval zullen wij deze gegevens verwerken voor zover nodig om uw verzoek of klacht te behandelen en af ​​te handelen.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Waarom en gronden

We verwerken uw persoonlijke gegevens op basis van de volgende juridische gronden, afhankelijk van hoe u met onze website omgaat. Bij aankoop of offerte van JGZ producten op onze website of via overeenstemming hebben we uw persoonlijke gegevens nodig om onze overeenkomst uit te voeren. We hebben bijvoorbeeld betaling en contactinformatie nodig om de bestelling te verwerken.

Voldoen aan de wet: we kunnen informatie verwerken of bewaren om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. We gebruiken uw gegevens ook om vermoede fraude, illegale activiteiten, schendingen van onze servicevoorwaarden of bedreigingen voor de veiligheid van ons personeel of onze website te onderzoeken.

Het afhandelen van uw betaling
Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
Om goederen en diensten bij u af te leveren
JGZ analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
JGZ volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte
JGZ verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Delen van gegevens

We delen uw gegevens niet met derden, tenzij strikt vereist om ons contract met u te respecteren, om een ​​dienst te verlenen waarvoor u specifieke en expliciete toestemming hebt gegeven (zoals onze nieuwsbrief), of om te voldoen aan lokale en internationale wetgeving.

 

Rechten

Iemand die gebruik maakt van onze service, heeft een aantal rechten onder de AVG waarvan u op de hoogte moet zijn:

Het recht om te wissen
Het recht op correctie
Het recht op inzicht
Het recht op dataportabiliteit
Het recht op toegang.

Het houdt dus in dat u het recht heeft om te zien welke informatie we verwerken. Mocht u de informatie onjuist is? Dan heeft u het recht om dit te laten corrigeren. Er kunnen dus wijzigingen in aangepast worden. Daarnaast kunnen de gegevens ook verwijderd worden.  Het kan echter zijn dat we deze gegevens nog wel bewaren, maar dan anoniem, dit betekent dat de gegevens niet meer naar jou te herleiden zijn, maar dat we ze toch bewaren voor bijvoorbeeld statistieken. In sommige gevallen kunnen we gegevens wettelijk ook niet verwijderen, dit is een wettelijke verplichting. Voor meer informatie over uitzonderingen op het recht op verwijdering (vergetelheid).

Behoudstijd

De gegevens zullen nooit langer bewaard worden dan wettelijk is toegestaan. Dit houdt dus ook in dat gegevens niet langer worden bewaard dan noodzakelijk. De bewaartermijn kan per gegeven en afhankelijk van doeleinde verschillend zijn.

Links 

Op onze website vindt u links naar andere websites en bronnen. JGZ draagt geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor eerdergenoemde links, in welke vorm dan ook.  

Cookies

JGZ gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. JGZ gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Wijzigingen

Jong Gelre Zoelen behoudt het recht wijzigingen door te voeren in het privacybeleid. Wij proberen ten alle tijden u hiervan op de hoogte te stellen.

Laatst bijgewerkt: Januari 2021.